RSS

Mẫu đăng ký thi đua năm 2011

02 Tháng 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Lào Cai, ngày         tháng  03 năm 2011

BẢN ĐĂNG KÍ

THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM 2011

Kính gửi: Hội đồng TĐKT Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai

Họ và tên:…………………………………………………………………….……..

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………….………………….

Căn cứ nhiệm vụ được giao năm 2011:

Đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua năm 2011:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các danh hiệu thi đua đã đạt được 03 năm liền kề:

Năm Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Cấp khen Số, ký hiệu QĐ khen thưởng, ngày, tháng năm

Người đăng ký

About these ads
 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Ba 2, 2011 in Uncategorized

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: